voeljethuis@huisje300.nl |  06-51482536

What's in a name?

Denkers en Doeners, het prikkelmijdende kind of het prikkelzoekende kind, de High Sensation Seeker, Het Hoog Stimulatieve Kind, Temperamentvolle kinderen, het kind met een sterke wil of een Strong Willed Child? Als je meer over Hoog Sensitviteit gaat lezen, kom je steeds meer verschillende termen tegen. Hierdoor kan het zijn dat je door de bomen het bos niet meer ziet. Hieronder een overzicht van de meest voorkomende termen.

De Basis
Laat ik beginnen bij de basis. En die basis is dat alle termen gaan over kinderen die op een andere manier waarnemen en alles wat ze waarnemen intenser en diepgaander verwerken. Grofweg zijn er 2 grote groepen aan te brengen:

1. De introverte hoog sensitieve kinderen
De introverte sensitieve kinderen worden ook wel de Denkers of de Prikkelmijdende kinderen genoemd. Kenmerken van deze groep kinderen zijn, dat ze:
- meestal niet van onverwachte gebeurtenissen houden
- aanraking vaak uit de weg gaan
- gevoeliger zijn voor pijn en negatieve feedback
- weinig uitdagingen aangaan
- anderen niet graag aankijken
- er niet van houden dat alle aandacht op hun gericht is.
- het liefst op een vaste plek in de klas zitten
- het lastig vinden om om hulp te vragen

Hoe uit zich dat?
Deze kinderen zitten veel in het hoofd. Vandaar de term denkers. Ze overdenken alles en zullen eerst iets heel goed overwegen alvorens te handelen. Het zijn de kinderen die snel faalangstig zijn, veel beren op de weg zien, van een mug een olifant maken en moeilijk om kunnen gaan met nieuwe situaties en onverwachte gebeurtenissen. De spanning die dit meebrengt uiten zij niet. De spanning wordt opgeslagen in het lichaam, met lichamelijk klachten zoals hoofdpijn, buikpijn, ect als gevolg.

2. De extraverte hoog sensitieve kinderen
Deze groep kinderen worden wel de Doeners of de Prikkelzoekende kinderen genoemd. Als er ergens gesproken wordt over een High Sensation Seeker, Het Hoog Stimulatieve Kind, Temperamentvolle kinderen, het Kind met de Sterke Wil of het Strong Willed Child, dan gaat het over het algemeen over deze groep kinderen.

Deze kinderen:
- laten regelmatig druk en ongerichtgedrag zien
- hebben uitdagingen nodig
- kunnen moeilijk stil zitten
- hebben moeite om instructies in zich op te nemen
- spelen vaak wild
- kennen vaak hun eigen kracht niet
- vinden het moeilijk om iets af te maken
- zijn vaal ongeduldig
- zijn doeners
- vinden alles leuk en belangrijk
- hebben vaak ongelukjes
- hebben een grote eigen-wijsheid

Hoe uit zich dit?
Je ziet al aan de kenmerken dat deze kinderen heel veel in beweging zijn. Kortom: ze doen vooral en hebben prikkels nodig om goed te functioneren. Deze groep kinderen is groeiend en daardoor is de aandacht erg op deze groep gericht en wordt er steeds meer over deze groep kinderen geschreven. En doordat er steeds meer bekend is over deze groep kinderen, zien we dat er ook andere termen gebruikt worden, zoals de termen temperamentvolle kinderen en het kind met de sterke wil.

Het kind met de sterke wil/het Strong Willed Child
Deze term is oorspronkelijk afkomstig uit Engeland. Janneke van Olphen heeft deze term in Nederland geïntroduceerd. Het kind met een sterke wil is naast heel gevoelig ook heel wilskrachtig. Deze wilskracht en het voelen gaan niet altijd samen, wat voor spanning in het kind zorgt. Het kind met een sterke wil, is een kind dat veel zelf wil bepalen en een authentieke eigen- wijsheid heeft, maar wat daarentegen ook veel aanvoelt van anderen en dus ook voelt dat zijn gedrag en zijn willen niet altijd geaccepteerd wordt. Deze kinderen vertonen druk, dwars of agressief gedrag als ze overprikkeld raken en gaan regelmatig de strijd aan met de ouder. Janneke werkt met de Innerlijke Familie. Een moie methode om inzichtelijk te maken hoe de spanning tussen voelen en willen opbouwt en wat de reactie is op het gedrag van de ouder. Meer informatie lees je hier.

Temperamentvolle kinderen
Eva Bronsveld schreef in 2017 het boek Temperamentvolle Kinderen. Zij omschrijft temperamentvolle kinderen als: intense, gevoelige en opmerkzame kinderen die een sterke eigen wil hebben. Eigenlijk zien we hier dus een overlap met de term Het Kind met de Sterke Wil. Deze groep kinderen valt dus ook onder de groep extraverte kinderen, de doeners ofwel de prikkelzoekende kinderen. Meer informatie lees je hier.

High Sensation Seeker
Dit is de term die Elaine Aron zelf aan de groep Doeners ofwel Prikkelzoekende kinderen gaf. Je kunt hier de omschrijving van hierboven onder nummer 2 aanhouden.